Vispas en JeugdVispas

Mededeling vergunningen:


Betaling van de contributie aan de vereniging kan vanaf vandaag niet meer.
Leden die nog niet hebben betaald en toch willen vissen kunnen zich (opnieuw) on-line opgeven, of naar dierenspeciaalzaak van der Velden gaan. In beide gevallen is inschrijfgeld verschuldigd.
Alle niet uitgegeven vispassen zijn inmiddels retour gezonden aan Sportvisserij Nederland.Is verkrijgbaar bij:

Dierspecialist van der Velden, Heuvel 28 te Geldrop.Let op: Via de ledenadministratie zijn geen vergunningen te koop, dit kan in de winkel bij Dierspeciaalzaak van der Velden (Heuvel 28 in Geldrop) of via de site en klik op de link onder aan de pagina.

Door het kopen van een Vispas wordt je lid van de vereniging. Er zijn verschillende Vispassen verkrijgbaar en in de winkel betaal je:

• Jeugdvispas €15,00 plus €2,50 inschrijfgeld totaal €17,50
Een jeugdvispas is voor alle leden die op 1 januari jonger zijn dan 14 jaar. Je mag met twee hengels vissen en ook roofvissen.

• Voor seniorleden, dat zijn alle leden die op 1-1- 14 jaar of ouder zijn:
€36,00 plus €5,00 inschrijfgeld. Je mag met twee hengels vissen en ook roofvissen.

• Jeugdleden t/m 12 jaar kunnen een gratis vergunning krijgen via de ledenadministratie. Je mag dan in alle drie de plassen van de IJzeren Man vissen, maar wel met een hengel.
Meld je bij voorkeur via email aan bij de ledenadministratie (zie contactgegevens).

• Naast alle lidmaatschappen is er ook een dag vergunning te koop.
Deze is verkrijgbaar bij Dierenspeciaalzaak van de Velden (Heuvel 28, Geldrop) en kost €5,00 en is één dag geldig.

• Online lid worden kan ook en de kosten zijn dan: €36,00 plus €3,00 inschrijfgeld voor een vispas (14 jaar en ouder).
Voor een Jeugdvispas betaal je €15,00 en geen inschrijfkosten.
Klik op deze link en vul je gegevens in op de vervolgschermen.
Kies als vereniging “HSV De IJzeren Man” .Kijk onder "Bereikbaarheid" op welke vijvers met vergunning gevist mag worden.


Print het incassoformulier, vul in en stuur naar de penningmeester. U ontvangt voor 31-12 uw nieuwe VisPas en vergunning


Bij vragen over de vergunningen kunt u contact opnemen met de penningmeester Sjon, ledenadministratie@de-ijzerenman.nl


Of vul onderstaand formulier in:


Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan hengelsportvereniging De IJzeren Man te Geldrop om jaarlijks de contributie van het daarop volgend jaar van zijn/haar rekening af te schrijven. Afschrijving vindt eenmaal per jaar plaats in het najaar (oktober/november). Er geldt een weigeringsperiode (storneringsperiode) van 56 werkdagen. De ingevulde machtiging dient opgestuurd te worden naar bovenstaand adres. Deze machtiging kan alleen schriftelijk door opdrachtgever bij incassant worden ingetrokken. Met het ondertekenen van deze machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.


  • Reglement witvisvijver 2021