Vispas en JeugdVispasZijn verkrijgbaar bij:

Dierspecialist van der Velden, Heuvel 28 te Geldrop.Beleef water en tuin, Zwembadweg 6 te Geldrop


Let op: Via de ledenadministratie zijn geen vergunningen te koop, dit kan alleen bij Dierspecialist van der Velden en Beleef water en tuin.

Er zijn diverse vispassen te verkrijgen, door het kopen van een Vispas wordt je lid van HSV De IJzeren Man Geldrop.

Kosten voor een lidmaatschap in zijn:

Jeugdvispas., € 15,00 + € 2,50 inschrijfgeld = € 17,50
leeftijd op 1 januari jonger dan 14 jaar. Met een Jeugdvispas mag maximaal met twee hengels vissen, maar ook roofvissen.

Vispas, € 36,00 + € 5,00 inschrijfgeld.
leeftijd op 1 januari , 14 jaar en ouder. Je mag maximaal met twee hengels vissen en ook roofvissen.

Jeugdleden tot 12 jaar kunnen een gratis vergunning afhalen bij Beleef Water en Tuin en moeten zich bij de ledenadministratie laten registreren. Je mag op alle drie de plassen van HSV De IJzeren Man met maximaal 1 hengel vissen.

Er is ook een dagvergunning te koop bij Beleef water en Tuin en Dierspecialist van der Velden voor een bedrag van € 5,00


Kijk onder "Bereikbaarheid" op welke vijvers met vergunning gevist mag worden.


Print het incassoformulier, vul in en stuur naar de penningmeester. U ontvangt voor 31-12 uw nieuwe VisPas en vergunning


Online lid worden kan ook.
De kosten zijn €36 voor het lidmaatschap.
Klik op deze link en vul je gegevens in.
In het vervolgscherm kies je bij vereniging “HSV De IJzeren Man” en vervolg het scherm.
Onze ledenadministratie krijgt vervolgens bericht van je inschrijving.


Bij vragen over de vergunningen kunt u contact opnemen met de penningmeester Sjon, ledenadministratie@de-ijzerenman.nl


Of vul onderstaand formulier in:


Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan hengelsportvereniging De IJzeren Man te Geldrop om jaarlijks de contributie van het daarop volgend jaar van zijn/haar rekening af te schrijven. Afschrijving vindt eenmaal per jaar plaats in het najaar (oktober/november). Er geldt een weigeringsperiode (storneringsperiode) van 56 werkdagen. De ingevulde machtiging dient opgestuurd te worden naar bovenstaand adres. Deze machtiging kan alleen schriftelijk door opdrachtgever bij incassant worden ingetrokken. Met het ondertekenen van deze machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.

regelement


licencji w roku