Vispas en JeugdVispasZijn tegen contante betaling te verkrijgen bij:

Dobey, Heuvel 28 te Geldrop.
Beleef water en tuin, Zwembadweg 6 te Geldrop


Let op: Via de ledenadministratie zijn geen vergunningen te koop, dit
kan alleen bij Dobey en Beleef water en tuin, alleen te verkrijgen middels contante betaling

Er zijn diverse (jeugd)vispassen te verkrijgen.
Prijzen in 2019 zijn: (LET OP: er zijn administratieve kosten, zie onderaan deze pagina)

-
Jonger dan 14 jaar (peildatum 1 januari): De JeugdVispas, Je mag met 2 hengels vissen en ook roofvissen.
Inclusief de landelijke lijst met viswateren.
Kosten € 15,- bij betaling voor 1 januari en € 17,50 bij aanschaf in de winkel na 1 januari.

-
We gaan de Jeugdvergunning dit jaar gratis maken voor jongens en meisjes tot 12 jaar.
Er moet dan wel een aanmelding plaats vinden bij de ledenadministratie.
De vergunning is alleen verkrijgbaar bij beleef water en tuin.
En is alleen voor de 3 vijvers van onze vereniging met 1 hengel.

-
14 jaar en ouder (peildatum 1 januari): Lidmaatschap De IJzeren Man met VisPas.
Je mag met 2 hengels vissen en roofvissen. Is inclusief de landelijke lijst met viswateren.
Kosten: € 35,- bij betaling voor 1 januari en € 40,- bij betaling na 1 januari.

-
Voor nieuwe leden wordt éénmalig € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
-
Inschrijfkosten voor nieuwe JeugdVispas leden is € 2,50

Kijk onder "Bereikbaarheid" op welke vijvers met vergunning gevist mag worden.


Print het incassoformulier, vul in en stuur naar de penningmeester. U ontvangt voor 31-12 uw nieuwe VisPas en vergunning


On line lid worden kan ook.
De kosten zijn €35 voor het lidmaatschap en €3 inschrijfgeld.
Klik op deze link en vul je gegevens in.
In het vervolgscherm kies je bij vereniging “HSV De IJzeren Man” en vervolg het scherm.
Onze ledenadministratie krijgt bericht van je inschrijving
en stuurt je kort daarna een welkomstbrief met aanvullende vergunningen.

Bij vragen over de vergunningen kunt u contact opnemen met de penningmeester Sjon, jeugdcommissie@de-ijzerenman.nl


Of vul onderstaand formulier in:


Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan hengelsportvereniging De IJzeren Man te Geldrop om jaarlijks de contributie van het daarop volgend jaar van zijn/haar rekening af te schrijven. Afschrijving vindt eenmaal per jaar plaats in het najaar (oktober/november). Er geldt een weigeringsperiode (storneringsperiode) van 56 werkdagen. De ingevulde machtiging dient opgestuurd te worden naar bovenstaand adres. Deze machtiging kan alleen schriftelijk door opdrachtgever bij incassant worden ingetrokken. Met het ondertekenen van deze machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.

regelement 2019


licencji w 2019 roku