Een stukje over Karpervissen

Afgelopen weekend was het weer zover karperweekend September 2017 met een aardige opkomst van 10 personen en gelukkig een beetje fatsoenlijk weer was het weer een geslaagd weekend.
Ondanks er niet geweldig gevangen werd hadden we toch 3 winnaars.
Onder het genot van een hapje en drankje werd dan ook bekend gemaakt wie er allemaal in de prijzen waren gevallen:
Martie van Rooij en Danny van den Dungen wisten met 4 karpers (31 kg) de eerste prijs in de wacht te slepen
Remy van der Linden en Danny van Eijk wisten met 2 karpers (13,5 kg) de 2e plaats te veroveren
en in de laatste nacht wisten Kevin vd Akker en Maikel van Dommelen de 3e plaats te pakken met een karper van 11 kg.
Al met al een geslaagd weekend en tevreden gezichten op naar het volgende weekend :-)
thnxs allemaal.


De karpercommissie
Karper wedstrijd aan de oostelijke plas
5-6-7-mei 2017
Vind er een karper wedstrijd plaats aan de oostelijke plas
15-16-17 september 2017
Vind er een karper wedstrijd plaats aan de oostelijke plasOpgeven bij:

tijdens deze wedstrijd mag er niet vrij gevist worden op de oostelijke plas (karper vijver)


Dieptekaart:

Download als PDFNachtvisreglement Hsv. De IJzeren Man, 29-03-2012


1.
Deelnemers dienen lid te zijn van Hsv. De IJzeren Man en in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde senioren vergunning van de Beheers Eenheid Agglomeratie Eindhoven (BSAE), voorzien van het verenigingsstempel van Hsv. "De IJzeren Man" Geldrop.
Alle relevante bepalingen in deze vergunning en die van Dommelvisrecht (DvR) blijven van kracht.

2.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde nachtvisvergunning van hsv De IJzeren Man, die voorzien is van het verenigingsstempel. Dit reglement maakt deel uit van de vergunning en dient men dus altijd bij zich te hebben.

3.
De minimum leeftijd om in aanmerking te komen voor een nachtvisvergunning is 18 jaar, bereikt per 1 januari van het jaar waarin de vergunning wordt verstrekt. Er worden maximaal 30 nachtvisvergunningen verstrekt.

4.
Het nachtvissen is het hele jaar toegestaan, alleen op de oostelijke plas.

5.
Gevist mag worden met maximaal 2 hengels gedurende maximaal 48 aaneengesloten uren.

6.
De karper moet terug worden gezet in het water waarin deze gevangen is.

7.
De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet.
7.1.
Gebruik van een onthaakmat (minimaal 70x95cm, zogenaamd euro formaat) is verplicht.
7.2.
Gebruik van een ruim landingsnet (minimale arm lengte 95 cm) is verplicht.
7.3.
Gebruik van een PVC weegzak is verplicht.
7.4.
Men dient een ontsmettingsmiddel Klinik of Korda carp care kit bij zich te hebben.
7.5.
Het gebruik van een bewaarzak is verboden.
7.6.
De gevangen vis dient tijdens het onthaken en fotograferen nat gehouden te worden met vijverwater.
7.7.
Er mag alleen gevist worden met "visveilige systemen". Dit om te voorkomen dat verspeelde vis niet met lood rond blijft zwemmen
7.8.
Het is verboden met een "voorslag" te vissen. Dit voorkomt dat de karper zich bij lijnbreuk vast kan zwemmen.
7.9.
Het is verboden te vissen met een gevlochten hoofdlijn. Dit voorkomt de kans op uitgescheurde lippen (door het te hard drillen en te weinig rek in de lijn).

8.
Gedurende het verblijf aan de waterkant moeten de volgende regels in acht worden genomen:
8.1.
Alleen legergroene of gecamoufleerde Bivy tenten met maximale afmeting van 3x3m zijn toegestaan.
8.2.
Veroorzaken van overlast is niet toegestaan: Geen luide muziek, niet schreeuwen, geen luid afgestelde verklikker/pieper geluiden enz.
8.3.
Gebruik van drugs en misbruik van alcohol is niet toegestaan.
8.4.
Open vuur en/of barbecue is niet toegestaan. Bij overtreding wordt nachtvisvergunning direct ingenomen.
8.5.
Vuilniszakken zijn verplicht voor handen te hebben. Ontlasting, papier en ander afval dient mee naar huis te worden genomen. (bv emmer met plastic zak).
8.6.
Auto op het parkoers zijn niet toegestaan ook niet voor laden/lossen. Bij overtreding wordt nachtvergunning direct ingenomen.
8.7.
Scooters en Auto`s dienen op de parkeerplaats geparkeerd te worden.

9.
Alleen het gebruikt van een radiografisch bestuurbare voerboot is toegestaan. Er mag alleen rechtuit worden gevaren en tot de helft van het water.

10.
De vereniging, haar bestuur en commissieleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ontstane en/of opgelopen schade in welke vorm dan ook.

11.
ledere deelnemer en karpercommissielid wordt geacht het nachtvisreglement te kennen en deze stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen met het reglement.

12.
Bij de 1e overtreding van een van deze regels krijg men een "strafpunt" bij een 2e overtreding word de nachtvispas ingenomen en wordt de overtreder op een zwarte lijst geplaatst. In twee gevallen wordt de nachtvispas direct ingenomen zie 8.4 en 8.6. Strafpunten worden dmv een perforatie in de pas gemaakt.

13.
Hengelvangstregistratie is verplicht via website hsv De ijzeren Man


14.
Voer met verstand en heb respect voor elkaar en de natuur.